torstai 30. elokuuta 2018

Tamperelainen-julkaisu tukee kannanotoillaan punikkirottien stalinistisia tulkintoja oheisen ns. uutisen julkaistessaan ilman lähdekritiikiä, siitä mitä on demokratia ja vapaat vaalit: Äänestäjät päättävät siitä mikä on hyväksyttävää


Tamyn edustajistovaaliehdokas tamperelainen opiskelija, historioitsija eduskuntavaaliehdokas Seppo Lehto opettaa kansakuntaa olemaan alistumatta kommarijuutalaisten tulkintoihin historiastamme ja luopumatta oikeudestamme itseilmaisuun parhaaksi katsomillamme tavoilla:


Ehdokkaina jälleen Tampereen yliopiston edustajistovaaleissa: 
Olli Heikkilä ja Seppo Lehto.

Katso lisää yllä ja allaolevan linkin kautta.

Kuvat 8.8.18 Tampereen teknillisellä yliopistolla ( Huomioikaa numerologia 88 = Heil Hitler ja 18 = Adolf Hitler)


Tamperelainen-julkaisu tukee kannanotoillaan punikkirottien stalinistisia tulkintoja oheisen ns. uutisen julkaistessaan ilman lähdekritiikiä, siitä mitä on demokratia ja vapaat vaalit: Äänestäjät päättävät siitä mikä on hyväksyttävää

Seppo Lehto yliopiston edustajistovaaliehdokas 2018
Eduskuntavaaliehdokas Pirkanmaa 2019
http://eduskuntavaaliehdokas.blogspot.fi

Viite: Ohessa suomalaisen paperimedian taidonnäyte kommunistisista paskatulkinnoista ja vapaiden vaalien toteuttamisista Tampereen yliopistossa ja tamyvaaleissa 2017:


"Tampereen yliopiston syksyllä 2017 käytyjä edustajistovaaleja ei laiteta uusiksi.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on päätöksellään hylännyt valituksen, jolla vaadittiin Tampereen yliopiston vuoden 2017 edustajistovaalien tulosta mitätöitäväksi ja uusia vaaleja järjestettäväksi.

Vaatimusten taustalla on keskusvaalilautakunnan päätös ehdokkaan poissulkemisesta vaalimainonnan sääntöjen tahallisen ja jatkuvan rikkomisen seurauksena. Sääntöjen rikkominen tapahtui natsitervehdyksien esittämisenä yliopiston tiloissa ja osana vaalimainontaa.

Hallinto-oikeuden mukaan päätös ehdokkaan poissulkemisesta tehtiin kuitenkin virheellisessä järjestyksessä, sillä päätöksentekoon osallistui itse ehdolla olleita keskusvaalilautakunnan jäseniä. Koska nykyisen edustajiston toimikausi on poikkeuksellisen lyhyt, hallinto-oikeuden mukaan asiaa ei pystytä ratkaisemaan uudestaan esteettömässä kokoonpanossa. Valitus on näissä olosuhteissa ratkaistu vain pääasian osalta.

Pääasian ratkaisun johtopäätöksissä hallinto-oikeus toteaa, että autonomiansa turvin ylioppilaskunnalla on oikeus sisäiseen norminantoon. Keskusvaalilautakunta on antanut ohjeistukset vaalimainonnasta perustuen edustajiston hyväksymään vaalijärjestykseen ja siten ohjeilla on laillinen peruste ja jokainen ehdokas on velvoitettu niitä noudattamaan.

Hallinto-oikeus ei nähnyt, että valokuvissa esiintyneet tervehdykset olisivat tulkittavissa miksikään muuksi kuin natsitervehdykseksi. Valittajan perustelut tamperelaisesta moro-tervehdyksestä eivät myöskään antaneet aihetta arvioida asiaa toisin.

Hallinto-oikeuden mukaan natsitervehdys on hyvien tapojen vastainen yleisesti tunnettuna seikkana. Saatuaan tervehdyksen esittämisestä ensin kirjallisen varoituksen valittaja on ollut myös tietoinen, ettei yliopisto salli elettä esitettävän tiloissaan. Siten valittajan nähtiin rikkoneen keskusvaalilautakunnan antamaa ohjeistusta vaalimainonnasta.

Hallinto-oikeus ei myöskään nähnyt, että valittajaa olisi rangaistu samasta teosta kahteen kertaan, sillä kirjallisen varoituksen jälkeen hän jatkoi natsitervehdysten esittämistä yliopiston tiloissa.

Lopuksi hallinto-oikeuden päätöksessä todetaan, että vaalimainonnan rajoittaminen ja vaaleista poissulkeminen ovat poikkeuksellisia toimenpiteitä, joille tulee olla painavat perusteet. Tässä tapauksessa ehdokas käytti sananvapauttaan hyvien tapojen vastaisesti, joten sananvapauden rajoittamiselle oli asianmukaiset perusteet. Saadun selvityksen perusteella hallinto-oikeus toteaa, ettei keskusvaalilautakunta päätöksellään puuttunut sananvapauden suojan ydinalueisiin eikä ylittänyt sille kuuluvaa itsehallintoon perustuvaa harkintavaltaa.


Pekka Ruissalo

pekka.ruissalo@tamperelainen.fi"

................
Tamperelainen-lehden kuten monen muunkin printtimedian tausta tihkuu kommaripaskaa ja ulostetta niin että mätä haisee jo otsikoinneistaan:

Pekka Ruissalon aatteellinen punikkitausta helposti googlattavissa: "Ruissalo syyttää Vasemmistonuoria Pekka Ruissalo on keulahahmoja Satakunnan Vasemmistonuorista eronneiden perustamassa uudessa toimintaryhmässä, jonka nimi on Vasemmistoliiton nuoret Satakunnassa. Hän sanoo, että ristiriidoissa on kyse nimenomaan suhtautumisesta huumeisiin"

.......
Sinimusta Viheroikeisto kunniaan Tampereen yliopistovaaleissa
http://sinimusta-viheroikeisto.blogspot.com/

Tamperelainen-lehti ja ala-arvoinen kommarijulkaisunsa syökööt kommaripaskaansa:

.................
https://sananvapaus-joke-in-finland.blogspot.com/
....................